Välkommen att kontakta oss!

Camilla Viklund

Förståndare för Innovationskontor Norr & Innovationsrådgivare

Camilla är föreståndare för Innovationskontoret vid Umeå universitet och är projektledare för verifieringsverksamheten vid Uminova Holding AB. Hon har disputerat i analytisk kemi vid Umeå universitet.

Mobil: 070-5228551
E-post: camilla.viklund@uminovaholding.se

Stefan Lööw

Affärsjurist & innovationsrådgivare

Stefan arbetar med identifikation av affärsmöjligheter och stöd till utveckling av affärskoncept ur idéer, forskningsresultat och akademisk kunskap från Umeå universitet, genom att på olika sätt nyttiggöra, implementera, kommersialisera eller licensiera forskningsresultat.

Mobil: 073 390 90 50
E-post: stefan.loow@uminovaholding.se


Sidansvarig: Camilla Viklund

Utskriftsversion