Vårt erbjudande

Inspiration, information, nätverk och stödfunktioner

Som forskare kan man hitta många olika vägar att förmedla sin kunskap eller forskningsresultat så att människor, företag och verksamheter kan ta del av dem. Detta kan handla om att publicera sina rön, att på andra sätt sprida kunskap till omgivande samhälle, att skapa nya innovativa produkter och tjänster, att överföra kunskap eller teknik till befintliga företag, eller att skapa nya arbetstillfällen.

Innovationskontoret arrangerar olika typer av inspirationsevent, seminarier och work-shops där du kan lära dig mer om nyttiggörande och innovationsutveckling. Har ni speciella önskemål om innehåll? Vi kan skräddarsy seminarium efter institutionens behov.

Vid Innovationskontoret får du kostnadsfri innovationsrådgivning. Tillsammans utvärderar vi din idés potential och utvecklar grunderna. Du kan även få hjälp med frågor som rör immaterialrätt (t ex upphovsrätt, varumärke, designskydd och patent), samt hjälp med vissa typer av avtal. Vi guidar dig vid behov vidare till rätt stödfunktioner inom universitetet, eller till andra organisationer i innovationsstödsystemet. Vi kan även hjälpa till ifråga om företagskontakter och andra samarbeten.

Har du en idé, men inte tid att jobba med den? Eller söker du kompetens som kompletterar din egen för att komma vidare i innovationsprocessen? Vi hittar engagerade personer som kan hjälpa dig att utveckla din idé vidare.

Är du som forskare eller anställd vid universitetet intresserad av att för en kortare eller längre period stötta ett spännande inkubatorprojekt- eller företag med din kompetens? Hör av dig för ett första, förutsättningslöst möte!

Vi erbjuder dig; forskare, anställd eller student:

  • Seminarier och workshops
  • Innovationsrådgivning
  • Resurser för innovationsutveckling
  • Tillgång till nätverk och kompetens
  • Råd om hur du kan skydda dina idéer och forskningsresultat
  • Stöd i utformningen av vissa typer av avtal

Sidansvarig: Camilla Viklund

Utskriftsversion

Välkommen att kontakta oss!

Camilla Viklund
Föreståndare
Tel: +46 70-522 85 51

Fler kontaktpersoner