Innovationskontor Norr

Vid Umeå universitetet är samverkan och innovation väl integrerade i såväl utbildning som forskning. Vi uppmuntrar dig som forskare, anställd eller student att hitta vägar att förmedla din kunskap och dina forskningsresultat så att de kommer människor och samhälle till nytta.

Vi erbjuder dig; forskare, anställd eller student:

  • Seminarier och workshops
  • Innovationsrådgivning
  • Resurser för innovationsutveckling
  • Tillgång till nätverk och kompetens
  • Råd om hur du kan skydda dina idéer och forskningsresultat
  • Stöd i utformningen av vissa typer av avtal

Inom Umeå universitets innovationssystem verkar innovationskontoret i gränssnittet mellan universitetet och dess holdingbolag samt inkubatorer. Oavsett om du har en ny idé eller den bygger på år av forskning, hjälper Innovationskontoret dig att utveckla den och guidar dig till rätt organisation.

Innovationskontor Norr är ett av 12 innovationskontor som valts ut av regeringen för att arbeta med innovation och nyttiggörande.

Välkommen att kontakta oss!